брексилзализо

МІКРОЕЛЕМЕНТИ ПРИРОДНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ

БРЕКСІЛ представляє лінійку продуктів на основі LSA-комплексу мікроелементів природнього походження. Мікроелементи швидко усувають симптоми дефіциту поживних речовин. Переваги БРЕКСІЛ в порівняні з іншими хелатними добривами в тому, що завдяки природньому походженню, вони характеризуються високою проникністю в рослинні тканини без ризиків фітотоксичності. Рослина визнає LSA як споріднені речовини і безперешкодно поглинає їх. Продукти БРЕКСІЛ легко засвоюються культурами із сильним восковим нальотом на листях завдяки тому, що молекула добрива амфіфільна  (добре розчинна у воді та жирах) .

BREXIL Fe рекомендується для усунення дефіциту заліза.

Дефіцит заліза спричиняє хлороз листя, гальмується фотосинтез і дихання рослини. Це стається через те, що залізо переносить електрони при диханні, фотосинтезі, відновленні азоту і сірки. Воно входить до складу каталази, пероксидази, цитохромних систем, бере участь у синтезі хлорофілу. Також залізо бере участь в процесах обміну речовин, є складовою ферментів, які відіграють важливу роль в окислювально-відновлювальних реакціях. У тканини рослин залізо надходить у формі іонів Fe2+ і Fe3+, а також – у вигляді молекул халатних сполук, щоправда у незначній кількості. Приблизно 80% заліза концентрується у листках рослини. Так симптомами нестачі заліза є: затримка росту, хлороз молодих листків чи навіть їх побіління. Від дефіциту заліза часто страждають плодові культури, особливо ті, які ростуть на карбонатних чи перевапнованих ґрунтах. У такому разі може спостерігатися вапняковий хлороз. Рослини, що дуже страждають через хлороз, погано цвітуть, знижується рівень врожайності й якості плодів.

Склад BREXIL Fe: залізо (Fe) – 10,0%.

Переваги BREXIL Fe:

  • Відсутність пилу.
  • Зниження напруги на поверхні листка (ефект прилипача).
  • Володіє підкисляючим ефектом (рН – 3,3), що дозволяє знизити рН робочого розчину при використанні води з лужною реакцією та краща сумісність із ЗЗР.
  • Не містить Na, Cl і важких металів, що дозволяє уникнути ризику появи опіків та сольового нальоту на листі.
  • Відсутній ризик фітотоксичності (природній хелатуючий агент – лігнін).
  • Стійкість в широкому діапазоні рН (від 3 до 12) і до фотохімічних реакцій.
  • Висока ступінь засвоювання при листковаму підживлення.
  • Молекула добрива амфіфільна – добре розчинна у воді та жирах.

Порядок застосування: Застосовується на всіх культурах листковим підживленням через 10 – 20 днів до зникнення симптомів дефіциту.

Норма витрати: 100-300 г на 100 л води.

Фасовка: пакети 1 кг; 5 кг.