Brexil Mn-500x500

МІКРОЕЛЕМЕНТИ ПРИРОДНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ

БРЕКСІЛ представляє лінійку продуктів на основі LSA-комплексу мікроелементів природнього походження. Мікроелементи швидко усувають симптоми дефіциту поживних речовин. Переваги БРЕКСІЛ в порівняні з іншими хелатними добривами в тому, що завдяки природньому походженню, вони характеризуються високою проникністю в рослинні тканини без ризиків фітотоксичності. Рослина визнає LSA як споріднені речовини і безперешкодно поглинає їх. Продукти БРЕКСІЛ легко засвоюються культурами із сильним восковим нальотом на листях завдяки тому, що молекула добрива амфіфільна  (добре розчинна у воді та жирах) .

BREXIL Mn рекомендується для усунення дефіциту марганцю.

Нестача марганцю розвиває сіру плямистість листків злаків, хлороз у плодових, деформування насіння. Також порушується співвідношення елементів, що складають мінеральне живлення рослин, знижується вміст хлорофілу, сповільнюється фотосинтез і відновлення нітратів. Марганець бере участь у відновленні нітратів до аміаку, у фотосинтезі, відновленні СО2, сприяє відтоку цукрів з листків та росту клітин.

Наслідком дефіциту марганцю є зниження урожайності та якості продукції.

Марганець малорухливий у рослинах. Більшість ґрунтів достатньо забезпечені марганцем. Його дефіцит може спостерігатися на піщаних ґрунтах, де марганець може вимиватися з верхніх шарів. Недостатність цього елемента живлення рослин може проявлятися також на підзолистих і ґрунтах з високим вмістом гумусу після їх вапнування. Симптоми дефіциту марганцю різні у різних рослин. Так поверхня листка картоплі стає нерівною; молоді листки огірка забарвлюються у світло-зелений колір, а на краях стають жовтуватими; листки столового буряка стають бордовими, на молодих листках з’являються світло-блакитні плями.

Склад BREXIL Mn: магній (Mn) – 10,0%.

Переваги BREXIL Mn:

  • Відсутність пилу.
  • Зниження напруги на поверхні листка (ефект прилипача).
  • Володіє підкисляючим ефектом (рН – 3,3), що дозволяє знизити рН робочого розчину при використанні води з лужною реакцією та краща сумісність із ЗЗР.
  • Не містить Na, Cl і важких металів, що дозволяє уникнути ризику появи опіків та сольового нальоту на листі.
  • Відсутній ризик фітотоксичності (природній хелатуючий агент – лігнін).
  • Стійкість в широкому діапазоні рН (від 3 до 12) і до фотохімічних реакцій.
  • Висока ступінь засвоювання при листковаму підживлення.
  • Молекула добрива амфіфільна – добре розчинна у воді та жирах.

Порядок застосування: Застосовується на всіх культурах листковим підживленням через 10 – 20 днів до зникнення симптомів дефіциту.

Норма витрати: 100-300 г на 100 л води.

Фасовка: пакети 1 кг