Акрамайт 480 к.с. (1л)

5 964,00 грн.

Найновiтнiша розробка для ефективного контролю клiща на всiх стадiях розвитку. Контролює найбiльш шкодочиннi види рослиноїдних клiщiв, безпечний для корисної ентомофауни.
Пакування:
пляшка 1л.

Немає в наявності

Артикул: 2523 Категорія:

Діюча речовина

бiфеназат, 480 г/л

Механізм дії:

Акрамайт контролює рухомi стадiї клiща та має вiдмiнну овiцидну дiю. Рухомi стадiї клiщiв пiсля застосування Акрамайту® стають гiперактивними та припиняють живлення, що призводить до їхньої неминучої загибелi.
Акрамайт® дiє надзвичайно швидко. Оптимальний ефект досягається на 3-4 день пiсля застосування. Ефективний контроль популяцiї клiщiв триває до 3 тижнiв.
Акрамайт® контролює найбiльш шкодочиннi клiщi на всiх стадiях розвитку:
• звичайний павутинний клiщ (Tetranychus urticae),
• червоний плодовий клiщ (Panonychus ulmi),
• бурий плодовий клiщ (Bryobia redikorzevi),
• глодовий клiщ (Tetranychus viennensis),
• туркестанський клiщ (Tetranychus turkestany),
• садовий клiщ (Schizotetranychus pruni).
Акрамайт® — акарицид контактної дiї, тому потрiбно забезпечити якiсне покриття культури робочим розчином пiд час обробки. Препарат добре розчиняється у восковому нальотi та не змивається вже через 6 годин пiсля застосування. За необхiдностi чергувати застосування Акрамайт® з акарицидами iнших хiмiчних груп. Препарат безпечний для рослин культури, навколишнього середовища та корисної ентомофауни при використаннi в рекомендованих нормах витрати.
Норма витрати робочого розчину — 200-600 л/га (залежно вiд об’єму вегетативної маси оброблюваної культури).
Перiод очiкування до збору врожаю: на огiрках — 20 дiб, на сої — 30 дiб.

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для польових культур i форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125-450 МОД μm для садiв.

Регламент застосування:

КультураШкідникиНорма витрати, л/гаСпосіб, час обробок, обмеження
ОгіркиПавутинний (Tetranychus urticae) і садовий павутинний (Schizotetranychus pruni) кліщі0,2-0,3Обприскування у період

масової появи кліщів.

Максимальна кратність обробок – 1 раз

СояПавутинний кліщ (Tetranychus urticae)0,2-0,3

Об'єм, л

1

Виробник

Діюча речовина

Культури

,