Аміго Стар (3л)

611,00 грн.

Неiонний ад’ювант (ПАР) на основi рослинної олiї.
Полiпшує розтiкання та проникнення робочого розчину в рослину, а також сповiльнює його висихання на листковiй поверхнi.
Пакування:
каністра 3л.

Немає в наявності

Артикул: 2529 Категорія:

Діюча речовина:

сумiш метилових ефiрiв жирних кислот, 94%

Регламент застосування:

КультураКоментарНорма витрати, л/гаРегламенти застосування
Буряки, соняшник, соя, горох, рiпак, цибуля, льон-довгунецьУ баковiй сумiшi з грамiнiцидом Центурiон0,4-0,8/0,8-1,6Проти однорiчних злакових бур’янiв / Проти багаторiчних злакових бур’янiв
Соняшник, соя, рiпакФунгiциди, iнсектициди, добрива та бiостимулянти на основi сухих препаративних форм i на культурах з восковим нальотом
(з преп. формами ВГ, ЗП, КС)
0,4-0,6Рекомендована концентрацiя Амiго® Стар — 0,2% при нормi витрати робочого розчину 200-300 л/га. У разi  збiльшення норми витрати робочого розчину, пропорцiйно збiльшується норма витрати препарату
КукурудзаУ баковiй сумiшi з гербiцидом Десперадо та iншими гербiцидами1-1,5Рекомендована концентрацiя Амiго® Стар — 0,5% за норми витрати робочого розчину 200-300 л/га
ВиноградФунгiциди та iнсектициди0,6-0,8У ВВСН 10-60, не застосовувати за середньодоб. темп. >+ 25°C
Овочi, ягiднiУсi препарати на основi сухих препаративних форм i на культурах з восковим нальотом
(з преп. формами ВГ, ЗП, КС)
0,4-0,6Рекомендована концентрацiя Амiго® Стар — 0,2% при нормi витрати робочого розчину 200-300 л/га

Механізм дії:

Поверхнево-активна речовина Амiго Стар покращує розтiкання й утримання гербiцидiв, iнсектицидiв i фунгiцидiв, а також сповiльнює їх висихання на листковiй поверхнi; забезпечує швидке проникнення дiючих речовин пестицидiв через кутикулу листка.
Амiго® Стар може застосовуватись з широким спектром гербiцидiв для покриття робочим розчином бур’янiв, а також для збiльшення поглинання активних складових гербiциду. Амiго® Стар забезпечує кращий результат порiвняно з препаратами на основi мiнеральних олив. За прохолодних умов (<10°С) слiд надавати перевагу саме Амiго® Стар з-помiж iнших ад’ювантiв, якi згiдно з етикеткою рекомендують застосовувати з ад’ювантом.
Амiго® Стар застосовується в усiх випадках, коли згiдно з етикеткою хiмiчних препаратiв рекомендуються ад’юванти на основi рослинних олiй, навiть якщо Амiго® Стар або ПАР на основi сумiшi метилових ефiрiв жирних кислот спецiально доданi до складу препарату.
Перед застосуванням слiд уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим застосуванням слiд обов’язково здiйснити тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв фiтотоксичностi у с.-г. культур.
Приготування робочого розчину: заповнити бак водою на 1/3 об’єму i при постiйному перемiшуваннi додати спочатку вiдповiдну кiлькiсть пестициду, а потiм Амiго® Стар та воду до повного об’єму.

Переваги:

  • полiпшує розтiкання крапель робочого розчину
  • забезпечує швидке проникнення та пролонговану дiю добрив та бiостимулянтiв
  • спричиняє дiю на шкiдники фiзико-хiмiчним способом
  • збiльшує стiйкiсть до змивання дощем контактних пестицидiв та бiопрепаратiв
  • забезпечує максимальну дiю пестицидiв
  • краще проникнення препаратiв

Об'єм, л

3

Виробник

Діюча речовина

Культури

, , , , , , , , , ,