Атонік Плюс ВР (1л; 5л)

3 520,00 грн.17 603,00 грн.

Регулятор росту i плодоношення, бiостимулянт iз яскраво вираженою регенеративною та антистресовою дiєю. Атонiк® Плюс — поєднання 3-х синтетичних нiтрофенолiв (натуральнi сполуки, якi мiстяться в живих клiтинах). Пiсля застосування препарату його компоненти швидко i легко проникають у клiтини рослин i негайно метаболiзуються в сполуки, якi природньо мiстяться в рослинах i виконують подiбнi функцiї.
Пакування:
пляшка 1л;
каністра 5 л.

Артикул: Невідомо Категорія:

Діюча речовина:

натрiю 5-нiтрогаiколат, 3 г/л + натрiю ортонiтрофенолят, 6 г/л + натрiю паранiтрофенолят, 9 г/л

Регламент застосування:

КультураНорма витрати, л/гаПризначенняСпосiб, час обробок, обмеження
Цукровi буряки0,2Подолання стресових явищ пiсля використання пестицидiв i природних аномалiй, пiдвищення врожайностi та якостi коренеплодiвОбприскування у перiод вегетацiї
Озима пшениця, озимий i ярий рiпак0,2Прискорення ростових процесiв у весняний перiод, пiдвищення врожайностi i якостi продукцiїОбприскування у перiод вегетацiї
Черешня, яблуня, абрикос, персик, виноград (у т.ч. для роздрiбного продажу)0,2Пiдвищення морозостiйкостi плодових культур при тимчасових зниженнях температури повiтря, пiдвищення врожайностi та якостi плодiвОбприскування у перiод вегетацiї
Кукурудза, соняшник, соя0,2Подолання стресових явищ пiсля використання пестицидiв i природних аномалiй, пiдвищення врожайностi i якостi продукцiїОбприскування у перiод вегетацiї
Томати, цибуля, картопля (у.т.ч. для роздрібного продажу)0,2Прискорення ростових процесiв у весняний перiод, подолання стресових явищ пiсля використання пестицидiв i природних аномалiй, пiдвищення врожайностi та якостi продукцiїОбприскування у перiод вегетацiї

Особливості застосування:

На озимому рiпаку:
• у фазу 3-4 пар справжнiх листкiв (вiдновлення вегетацiї i регенерацiя);
• на початку фази бутонiзацiї (полiпшення цвiтiння i насiннєвої продуктивностi);
• у фазу цвiтiння (для збiльшення маси 1000 насiнин та зменшення розтрiскування стручкiв).

На сої:
• у фазу 2-3-х трiйчастих листкiв;
• у фазу бутонiзацiї.

На соняшнику:
• у фазу 6-8 листкiв.

На цукрових буряках:
• через 3-4 днi пiсля внесення гербiцидiв у фазу 2-3 пари справжнiх листкiв до змикання листкiв у рядках i мiжряддях;
• разом iз першим обприскуванням iз фунгiцидами проти церкоспорозу.

На яблунi:
• за 1-2 доби (не пiзнiше 12 годин) до настання прогнозованого зниження температури повiтря пiд час цвiтiння, повторно — через 3-4 доби пiсля заморозкiв;
• у перiод iнтенсивного росту та розвитку зав’язi.
На пiдставi багаторiчних дослiджень та передової практики оптимальними термiнами застосування Атонiк® Плюс вважаються:
• розпускання бруньок та поява перших листкiв;
• рожевий бутон;
• повне цвiтiння;
• вiдразу пiсля цвiтiння (опадання пелюсток);
• рiст зав’язi до червневого опадання.
Максимальна кiлькiсть обробок на усiх зареєстрованих культурах — 3 рази. Рекомендована норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га на польових та 500-1000 л/га на садових культурах.

Переваги:

  • полiпшує стiйкiсть до несприятливих умов вирощування
  • стiйкiсть до хвороб i шкiдникiв
  • безпечний продукт для людей i довкiлля
  • понад 50 рокiв досвiду
  • чудовий компонент у бакових сумiшах
  • iстотне збiльшення урожайностi
  • всесвiтньо вiдомий бiостимулянт

Об'єм, л

1, 5

Виробник

Діюча речовина

, ,

Культури

, , , , , ,