АКЦІЯ

Омайт 570 (1л)

Оригінальна ціна: 894,00 грн..Поточна ціна: 379,00 грн..

Надiйний акарицид для ефективного захисту від клiщiв. Знищує рослиноїднi клiщi на усiх рухомих стадiях розвитку. Омайт є безпечним для корисних комах, хижих клiщiв-ентомофагiв та бджiл.
Пакування:
пляшка 1л.

Артикул: 6897 Категорія:

Діюча речовина:

Пропаргiт, 570 г/л

Механізм дії:

Омайт дiє контактно й вiдзначається швидким «нокдаун» ефектом. Уражує всi рухомi стадiї розвитку клiща (личинка, нiмфа та iмаго). Знищує клiщi, резистентнi до iнших акарицидiв.

Механiзм дiї Омайту поєднує два процеси:
• iнгiбування синтезу АТФ мiтохондрiй, що спричинює переривання нормального метаболiзму та дихання клiщiв;
• iнгiбування моноамiноксидази, що перериває функцiю транспортування електронiв нервової системи.
У комплексi це призводить до тремору, паралiчу та змiни поведiнки клiщiв.

Регламент застосування:

КультураШкідникиНорма витрати, л/гаСпосіб, час обробок, обмеження
ЯблуняКліщі павутинні (Tetranychidae),  бурий плодовий кліщ (Вrуоbidae redikorzevi), галові кліщі (Еriophidae)2,0Обприскування у період вегетації. Максимальна кратність обробок – 2 рази
Виноград1,5
СояКліщі павутинні (Tetranychidae)1,2-1,4Обприскування у період вегетації. Максимальна кратність обробок – 1 раз
1,0-1,2 + Сільвет Голд, 50-100 мл/га

Відразу пiсля обробки клiщi припиняють живитись та вiдкладати яйця, а їх загибель настає через 48-96 год. Завдяки фумiгантному ефекту за високих температур личинки клiщiв, що щойно з’явилися, припиняють живлення та гинуть. Омайт забезпечує тривалий захист — до 21 дня.
Препарат має легку у застосуваннi формуляцiю, зручний для розведення та обприскування.
Омайт ефективний проти найбiльш шкодочинних клiщiв: звичайного павутинного (Tetranychus urticae), червоного плодового (Panonychus ulmi), бурого плодового (Bryobia redikorzevi), глодового (Tetranychus viennensis), туркестанського (Tetranychus turkestany), садового (Schizotetranychus pruni Oud.).
Для захисту вiд павутинних клiщiв Омайт® необхiдно застосовувати до початку їхнього масового розмноження. Омайт добре розчиняється у восковому покривi листя й не змивається дощем, забезпечує оптимальний ефект за бiльш високих температур (понад +25°С).
У зв’язку з контактною дiєю Омайт для одержання його високої ефективностi потрiбно забезпечити добре покриття обприскуваних рослин робочим розчином. Для досягнення необхiдного покриття слiд використовувати достатню кiлькiсть води. Пiд час обприскування дерев кiлькiсть води визначається розмiром дерев, а отже базується на попередньому досвiдi та наявному обладнаннi.
Надмiрне обприскування не рекомендується, адже краплi робочого розчину можуть з’єднуватися мiж собою та падати з листя, що зменшує ступiнь захисту.
Рекомендована норма витрати робочого розчину: для садових культур — 800-1200 л/га, для сої — 200-400 л/га.
Термiни останньої обробки (в днях до збирання врожаю): на яблунi — 45 днiв, на виноградi — 60 днiв, на сої — 30 днiв.

Переваги:

  • ефективний проти всiх рухомих стадiй клiщiв
  • має тривалу захисну дiю
  • широкий дiапазон температур — вiд 15 до 35°С
  • iдеальний партнер в антирезистентних програмах
  • безпечний для корисної ентомофауни
  • має широкi можливостi використання в iнтегрованих системах захисту

Об'єм, л

1

Виробник

Діюча речовина

Культури

, ,