Сільвет Голд (1л)

1 623,00 грн.

«Суперприлипач» органо-силiконової групи. Полiпшує покриття, змочування поверхнi рослини та проникнення пестицидiв та агрохiмiкатiв.
Пакування:
пляшка 1л.

Немає в наявності

Артикул: 2637 Категорія:

Діюча речовина:

органо-силiкон (100% трисилоксан алкоксилат)

Регламент застосування:

Тип пестициду й агрохiмiкатуРекомендована концентрацiя Сiльвет® Голд,%*
Регулятори росту рослин0,025-0,05
Гербiциди0,025-0,15
Iнсектициди0,025-0,1
Фунгiциди0,015-0,05
Добрива та мiкродобрива0,015-0,1

* — рекомендована концентрацiя в% (для прикладу 0,025% = 25 мл на 100 л води, що застосовується для приготування робочого розчину).

Механізм дії:

Сiльвет Голд значно зменшує поверхневий натяг водних розчинiв, завдяки чому забезпечується максимальне змочування як верхньої, так i нижньої поверхонь листка робочим розчином, а також важкодоступних мiсць, незалежно вiд товщини воскового шару i ворсистостi рослини.

Ефективність:

 • Додавання Сiльвет Голд у робочий розчин значно зменшує поверхневий натяг робочої рiдини та формує однорiдну плiвку на поверхнi листка й у важкодоступних частинах рослини.
 • Забезпечує бiльшу i сталу ефективнiсть засобiв захисту рослин i добрив завдяки значному збiльшенню площi покриття i проникненню в важкодоступнi частини рослин.
 • Сприяє швидкому проникненню системних препаратiв у рослину через кутикулу i продихи.
 • Забезпечує ефективнiсть пестицидiв при обприскуваннi рослин, покритих пилом, восковим нальотом i сильно опушених (полин, гiрчак повзучий, березка польова, види осоту, капуста, цибуля та iн.).
 • Дозволяє зменшити об’єм робочого розчину на 20-50%.
 • Зменшує собiвартiсть хiмiчного захисту за рахунок зменшення норм витрати пестицидiв i води для приготування робочого розчину.
 • Дозволяє здiйснювати обприскування при бiльш високiй швидкостi.
 • Забезпечує вищу бiологiчну i господарську ефективнiсть за обприскування авiацiйним методом.
 • Збiльшує стiйкiсть до змивання препаратiв опадами.
 • Не фiтотоксичний, може застосовуватись за будь-яких норм витрати.

У польових умовах норма витрати Сiльвет Голд становить вiд 0,01 до 0,1 л на 100 л води. Термiн застосування та строк останньої обробки до збирання врожаю визначенi офiцiйною реєстрацiєю препарату, з яким застосовується Сiльвет Голд у баковiй сумiшi.
Усi наведенi норми Сiльвет® Голд та рекомендацiї щодо застосування об’ємiв води є загальними i можуть коригуватися залежно вiд специфiки конкретних умов (типу форсунок, висоти рослин тощо). Головна мета — досягнення максимального покриття площi оброблюваної поверхнi рослин, проте слiд уникати надмiрного стiкання робочого розчину.
Додавання Сiльвет Голд у баковi сумiшi є безпечним для оброблюваних рослин, проте для запобiгання будь-якого можливого прояву фiтотоксичностi, що може виникнути у кожної бакової комбiнацiї, перед першою обробкою площ завжди рекомендується проводити попереднiй тест на сумiснiсть та тестування на невеликiй дiлянцi.

Переваги:

 • полiпшує покриття та проникнення всередину листкової поверхнi
 • пiдвищує ефективнiсть пестицидної обробки
 • знижує собiвартiсть продукцiї за рахунок зниження об’ємiв робочого розчину
 • стiйкiсть до змивання дощем

Об'єм, л

1

Виробник

Діюча речовина

Культури

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,