Тебаз Про, КС (5л)

4 142,00 грн.

Тривалий захист від ключових хвороб.
Пакування:
пляшка 5л.

Доступно за замовленням

Артикул: 8444 Категорія:

Діюча речовина:

тебуконазол, 250 г/л + азоксистробiн, 200 г/л

Механізм дії:

Системний двокомпонентний фунгiцид широкого спектру дiї. Має лiкувальну та тривалу профiлактичну дiю, покращує фiзiологiчний стан рослини за рахунок ефекту озеленення. Подовжує перiод вегетацiї рослини та дає можливiсть реалiзувати генетичний потенцiал урожайностi.

Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проросткових трубочок, формування апресорiїв та росту мiцелiю.

Азоксистробiн порушує мiтохондрiальне дихання клiтин патогенiв, пригнiчує проростання спор та конiдiй, попереджує спороутворення, характеризується тривалим захисним ефектом. Крiм того, азоксистробiн забезпечує озеленюючий ефект на рослини: збiльшує засвоєння азоту рослиною за рахунок уповiльнення iнактивацiї нiтратредуктази в темрявi, знижує споживання води, регулюючи процес закриття продихiв i посилюючи асимiляцiю вуглекислого газу, що особливо важливо в перiод посухи. Подовжує перiод вегетацiї за рахунок iнгiбування процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi.

Завдяки швидкому проникненню (протягом 1-2 годин), системному та мезосистемному способу дiї фунгiцид Тебаз Про забезпечує лiкування, викорiнення та профiлактику поширення збудникiв хвороб. Має тривалу захисну дiю протягом кiлькох тижнiв.

Тебаз Про подовжує бiологiчний розвиток рослини, прискорює процеси фотосинтезу, покращує азотний обмiн, ефективнiсть використання вологи i дає можливiсть реалiзувати генетичний потенцiал урожайностi.

Регламент застосування:

КультураХворобаНорма витрати, л/гаСпосiб, час обробок, обмеження
Пшениця озима та яраСепторiоз листя та iншi плямистостi, iржа, борошниста роса, фузарiоз та септорiоз колосу, церкоспорельоз0,5-0,8Обприскування посiвiв протягом вегетацiї. Строк останньої обробки —30 днiв до збирання врожаю
Буряки цукровiЦеркоспороз, борошниста роса, пероноспороз0,5-0,95Обприскування посiвiв протягом вегетацiї. Строк останньої обробки —30 днiв до збирання врожаю
СояАнтракноз, борошниста роса, iржа0,5-0,8Обприскування посiвiв протягом вегетацiї. Строк останньої обробки —  50 днiв до збирання врожаю
РiпакФомоз, альтернарiоз, бiла гниль, сiра гниль, пероноспороз0,6-0,9Обприскування посiвiв протягом вегетацiї. Строк останньої обробки —  50 днiв до збирання врожаю

Однiєю з переваг препарату є гнучкiсть у застосуваннi: препарат дiє на всiх стадiях розвитку патогена та може застосовуватись у будь-яку фазу розвитку культури. Максимальна кратнiсть обробок — 2 рази.

Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром крапель 350-550 МОД μm.

Може застосовуватись у бакових сумiшах з iншими засобами захисту рослин, окрiм препаратiв, що мають сильну лужну або сильну кислу реакцiю. Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть.

Переваги:

  • висока системна активнiсть
  • широкий спектр дiї
  • тривала захисна та профiлактична дiї
  • швидке проникнення
  • швидка лiкувальна, викорiнююча дiя на всiх стадiях розвитку патогена
  • не виникає резистентностi

Об'єм, л

5

Виробник

Діюча речовина

,

Культури

, , , , ,