Версар к.е. (20л)

13 917,00 грн.

Високоефективний двокомпонентний iнсектицид контактно-кишкової дiї проти комплексу шкiдникiв для широкого спектру культур.
Пакування:
каністра 20л.

Немає в наявності

Артикул: 2558 Категорія:

Діюча речовина:

хлорпiрифос, 400 г/л + циперметрин, 40 г/л

Механізм дії:

Версар має наступнi механiзми дiї: кишковий, контактний та фумiгантний.
Хлорпiрифос в органiзмi шкiдникiв блокує холiнестеразу, що вiдiграє важливу роль у передачi нервового iмпульсу. Циперметрин дiє на нервову систему шкiдникiв, порушуючи проникнiсть клiтинних мембран та блокуючи натрiєвi канали. Поєднання хлорпiрифосу та циперметрину є синергiчним у зв’язку з їх дiєю на рiзнi етапи передачi нервового iмпульсу.

Версар знищує комплекс сисних та гризучих шкiдникiв на усiх стадiях їх розвитку. Чутливi до препарату попелицi, клiщi, трипси, моль, п’явицi та iн. Загибель iмаго та личинок шкiдникiв наступає протягом 48 годин пiсля обробки. Версар не фiтотоксичний до культур, на яких рекомендований до застосування.

Рекомендується обприскувати зерновi культури та картоплю у перiод вегетацiї, яблуневi сади — до та пiсля цвiтiння.
Обприскувати не в дощову погоду та не у жаркий час, швидкiсть вiтру не має перевищувати 3-4 м/с; обов’язкова вимога — забезпечення суцiльного покриття площi та рясне змочування рослин пiд час внесення.

Регламент застосування:

КультураШкідникиНорма витрати, л/гаСпосіб, час обробок, обмеження
Озима пшениця, ярий ячміньКлоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси, хлібна жужелиця (турун)0,7Обприскування рослин у період вегетації
CояТрипси, листогризучі совки, соєва плодожерка, акацієва вогнівка0,5-0,75Обприскування рослин у період вегетації
КартопляКолорадський жук0,75Обприскування рослин у період вегетації
КапустаСовка капустяна, хрестоцвіті блішки, білан капустяний, попелиці, капустяна міль0,45-0,75Обприскування рослин у період вегетації
Буряки цукровіЗвичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноски1,0Обприскування рослин у період вегетації
Ріпак ярий та
озимий
Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, трач ріпаковий0,6Обприскування рослин у період вегетації
ЯблуняПлодожерки, листовійки, мінуючі молі, кліщі, попелиці1,0Обприскування рослин у період вегетації
ВиноградникиГронова листовійка0,75Обприскування рослин у період вегетації

Переваги:

  • cинергiчна дiя двох дiючих речовин iз рiзних хiмiчних груп
  • широкий спектр цiльових об’єктiв
  • швидка нокаутуюча дiя на шкiдники
  • довготривалий захист
  • висока селективнiсть до культур

Об'єм, л

20

Виробник

Діюча речовина

,

Культури

, , , , , , , , , ,