Вітавакс 200FF в.с.к. (5л; 20л)

2 927,00 грн.11 711,00 грн.

Комбiнований протруйник насiння контактної та системної дiї проти широкого спектру хвороб. Сприяє успiшному подоланню несприятливих умов пiд час проростання i забезпечує таким чином здоровий стан та однорiднiсть сходiв.
Пакування:
пляшка 5л;
каністра 20 л.

Артикул: Невідомо Категорія:

Діючі речовини:

карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л

Регламент застосування:

КультураХворобаНорма витрати, л/т насiнняСпосiб, час обробок, обмеження
Пшениця озима та яра, ячмiнь озимий та ярийЛетюча та тверда сажка, кореневi гнилi, плiснявiння насiння2,5-3,0Протруювання насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 10 л/т
Жито озиме та яреЛетюча та стеблова сажка, кореневi гнилi, снiгова плiснява2,5-3,0Протруювання насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 10 л/т
КукурудзаЛетюча та пухирчата сажка, кореневi та стебловi гнилi, плiснявiння насiння2,5-3,0Протруювання насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 6-8 л/т
Льон-довгунець (на технiчнi цiлi)Антракноз, плямистостi1,5-2,0Протруювання насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 3-5 л/т
ГорохКореневi гнилi2,5Протруювання насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 10 л/т

Механізм дії:

Карбоксин — системна дiюча речовина з групи SDHI, що абсорбується до тканин зернини та проростка, захищаючи їх як вiд патогенiв на поверхнi зернини, так i вiд патогенiв, котрi можуть знаходитися всерединi неї. Карбоксин добре зарекомендував себе як одна з найбiльш ефективних системних дiючих речовин для боротьби з летючою сажкою й iншими хворобами, збудники яких переносяться пiд час цвiтiння i знаходяться всерединi рослини у станi спокою до початку проростання. Крiм того, карбоксин має унiкальнi рiстрегулюючi властивостi (запатентований у США як регулятор росту рослин). Його дiя проявляється у чотирьох напрямках: стимулює процес проростання, сприяє подовженню колеоптиле, забезпечує покращене формування стеблестою та здоровий розвиток кореневої системи.

Тирам — контактна дiюча речовина широкого спектру дiї, що контролює патогени, котрi знаходяться на поверхнi насiння та у ґрунтi. Шляхом дифузiї на коротку вiдстань навколо обробленої зернини тирам утворює у ґрунтi захисну зону, що слугує бар’єром вiд грибної iнфекцiї i захищає насiння та проросток вiд кореневих гнилей. Має репелентнi й антифiдинговi властивостi, вiдлякує гризунiв, птахiв. Завдяки широкому спектру дiї та високiй ефективностi тирам є однiєю iз найбiльш уживаних в усьому свiтi контактних фунгiцидних дiючих речовин для протруювання насiння.

Завдяки рiстрегулюючим властивостям Вiтавакс допомагає нiвелювати негативнi умови, пов‘язанi з сiвбою, а саме: пiзнiми термiнами, висiванням у холодний, сухий, вологий, неродючий або виснажений ґрунт, бiльшою глибиною заробки насiння. За рахунок двох дiючих речовин контактної та системної дiї Вiтавакс забезпечує комплексний захист сходiв вiд хвороб.

Понад 100 наукових дослiдiв у рiзних країнах свiту продемонстрували збiльшення врожаю в середньому на 10% порiвняно з непротруєним насiнням (контролем).

Вiтавакс простий у застосуваннi та безпечний для насiння. Пiд час пiдготовки посiвного матерiалу рекомендується використовувати якiсне, вiдкалiброване та очищене насiння, що не має механiчних ушкоджень.

Об'єм, л

5, 20

Виробник

Діюча речовина

,

Культури

, , , , , , ,