Вітавакс Синерджи комплект (20л)

24 622,00 грн.

Високоефективний комбiнований протруйник насiння контактно-системної дiї, до складу якого входять чотири дiючi речовини з рiзних хiмiчних груп. Контролює широкий спектр хвороб.

* – комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв Вiтавакс та Ранкона I-Мiкс.
Пакування:
каністра 20л.

Немає в наявності

Артикул: 2573 Категорія:

Діюча речовина:

Вiтавакс (карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л) + Ранкона I-Мiкс (iпконазол, 20 г/л + iмазалiл, 50 г/л)

Регламент застосування:

КультураХворобаНорма витрати,      л/т насiнняСпосiб, час обробок, обмеження
Пшениця озимаЛетюча та тверда сажка, кореневi гнилi (фузарiозна, гельмiнтоспорiозна, церкоспорельозна), плiснявiння насiння, борошниста роса, септорiоз1 комплект на 10 тПротруювання насiння перед висiванням суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 10 л/т
Ячмiнь ярийКам’яна та летюча сажка, гельмiнтоспорiозна та фузарiозна кореневi гнилi, плiснявiння насiння, борошниста роса, плямистостi листя (сiтчаста та лiнiйна плямистостi)1 комплект на 10 тПротруювання насiння перед висiванням суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 10 л/т

Механізм дії:

За наявностi у комплектi чотирьох дiючих речовин, якi доповнюють одна одну та мають рiзний механiзм дiї, комплект Вiтавакс Синерджи забезпечує: повний контроль збудникiв хвороб, якi передаються через насiння та ґрунт; унiкальнi рiстрегулюючi властивостi; стимулює процес проростання, забезпечує покращене формування стеблостою та здоровий розвиток кореневої системи.

Карбоксин — системна дiюча речовина з групи SDHI, що абсорбується до тканин зернини та проростка, захищаючи їх як вiд патогенiв на поверхнi зернини, так i вiд патогенiв, котрi можуть знаходитися всерединi неї. Карбоксин добре зарекомендував себе як одна з найбiльш ефективних системних дiючих речовин для боротьби з летючою сажкою й iншими хворобами, збудники яких переносяться пiд час цвiтiння i знаходяться всерединi рослини у станi спокою до початку проростання.

Iпконазол — системна дiюча речовина з групи триазолiв, має системну та контактну дiю, забезпечуючи захист вiд летючої сажки та збудникiв плямистостей. Iпконазол дiє шляхом пригнiчення бiосинтезу ергостеролу.

Iмазалiл дiє системно, ефективно контролює хвороби, якi передаються через насiння та ґрунт, й ефективний проти гельмiнтоспорiозної i фузарiозної гнилей. Пригнiчує бiосинтез стеринiв в мембранах клiтин збудника та впливає на диметилювання в ланцi 14-ланостерину або 24-метиленди-гiдроланостерину.

Тирам — контактна дiюча речовина широкого спектру дiї, контролює патогени, що знаходяться на поверхнi насiння та у ґрунтi. Ефективний проти широкого спектру грибiв з класу Оомiцетiв i частково Базидiомiцетiв. Шляхом дифузiї на коротку вiдстань навколо обробленої зернини тирам утворює у ґрунтi захисну зону, що слугує бар’єром вiд грибної iнфекцiї i захищає насiння та проросток вiд кореневих гнилей.

Завдяки рiстрегулюючим властивостям та м’якiй дiї на рослину Вiтавакс Синерджи зменшує негативний вплив на рослину вiд ряду факторiв, а саме: пiзнi термiни висiвання; сiвба у холодний, сухий, вологий, неродючий або виснажений ґрунт; глибша заробка насiння. Комбiпак забезпечує комплексний захист сходiв вiд хвороб. Чотири дiючi речовини з рiзних хiмiчних груп дозволять запобiгти розвитку стiйкостi у збудникiв хвороб.

Комплект простий у застосуваннi та безпечний для насiння, забезпечує рiвномiрне нанесення на насiння. При використаннi вiдсутнє пилоутворення та осипання препарату iз насiння. Вiтавакс Синерджи забезпечує високий рiвень безпеки для операторiв, бездоганну текучiсть протруєного насiння в протруювальному та посiвному обладнаннi.

Рекомендується використовувати якiсне, вiдкалiброване та очищене насiння, що не має механiчних ушкоджень та домiшок.

Переваги:

• висока безпека для насiння
• синергiя чотирьох дiючих речовин
• контроль широкого спектра хвороб
• надiйний захист вiд комплексу кореневих гнилей
• має SDHI у своєму складi

Об'єм, л

20

Виробник

Діюча речовина

, , ,

Культури

,