Аппетайзер в.р. (5л)

3 239,00 грн.

Біостимулятор, який поліпшує засвоєння рослинних макро- та мікроелементивів із ґрунтового розчину та добрив, стимулює фотосинтезуючу активність рослин та їх ростові процеси, сприяє накопиченню наземної вегетативної маси рослин, підвищує врожайність культур та поліпшує якісні параметри врожаю.
Пакування:
каністра 5л.

Немає в наявності

Артикул: 2537 Категорія:

Діюча речовина:

марганець — 1% + цинк — 1% + активний фiльтрат GA 142

Регламент застосування:

КультураНорма витрати, л/гаСпосiб, час обробок, обмеження
Пшениця0,5Восени — iз появою 12 листкiв до початку фази осiннього кущiння (BBCH 11-14). Навеснi — вiд фази кiнець весняного кущiння до утворення прапорцевого листка (ВВСН 29-37), вiд початку утворення прапорцевого листка до повного колосiння (ВВСН 39-59). Максимальна кількість обробок – 3
Кукурудза0,5Вiд фази 4-го до 8-го листка (ВВСН 14-18). Максимальна кількість обробок – 2
Сорго0,5Вiд фази 4-5 листкiв до початку цвiтiння (максимально 3 обробки). Максимальна кількість обробок – 3
Рiпак0,5Вiд фази 7-8 листкiв до фази бутонiзацiї. Максимальна кількість обробок – 3

Переваги:

  • Полiпшення мiнерального живлення за рахунок збiльшення поглинання, засвоєння та виносу головних елементiв мiнерального живлення (NPK), мезоелементiв (Mg, Ca, S) та мiкроелементiв (Zn, Mn, Fe, Cu, B, Mo) завдяки активiзацiї ферментiв, що вiдповiдають за полiпшення мiнерального живлення.
  • Активiзацiя фотосинтетичної активностi завдяки збiльшенню вмiсту хлорофiлу в листках, а також пролонгування часу його активної роботи.
  • Збiльшення бiомаси, як результат оптимiзацiї мiнерального живлення рослин i полiпшення процесу фотосинтезу.
  • Стимуляцiя усiх процесiв, що пов’язанi з потенцiалом продуктивностi: закладання колоса, кущiння, цвiтiння та виповнення зерен.

Аппетайзер може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний синергiчний ефект спостерiгається при поєднаннi Аппетайзеру з фунгiцидами та iнсектицидами.
Перед застосуванням уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим застосуванням слiд обов’язково провести тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв фiтотоксичностi у с.-г. культур. Не рекомендується застосування Аппетайзеру® з гербiцидами на основi сульфонiлсечовин, бромоксинiлу та дикамби до 3-го листка в кукурудзи. Не застосовувати в бакових сумiшах з препаратами, що мiстять цитокiнiни, оскiльки вони можуть вплинути на фiтогормональний баланс рослини. Не застосовувати з препаратами що мають сильнолужну реакцiю.

Об'єм, л

5

Виробник

Діюча речовина

, ,

Культури

, , , , ,