Евіто Актив комплект (2х5л+2х5л)

25 213,00 грн.

Унiкальне фунгiцидне рiшення з функцiєю пiдсилення фiзiологiчних процесiв, стимуляцiєю росту та розвитку. Комплект поєднує унiкальний фунгiцид Евiто Т та бiостимулянт, регулятор росту Рутер. Препарат Рутер виготовлений за унiкальною технологiєю Physio Activator® Technology. Ця технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв впливає на засвоєння елементiв живлення та покращує стiйкiсть до абiотичних стресiв.
Пакування:
комплект каністри 2х5л + 2х5л.

Немає в наявності

Артикул: 2610 Категорія:

Діюча речовина:

Евiто Т (флуоксастробiн, 180 г/л + тебуконазол, 250 г/л) + Рутер (фосфор – 13%, калiй – 5%, активний фiльтрат GA 142)

Упаковка

комплект – Евiто Т (2 канiстри по 5 л) + Рутер (2 канiстри по 5 л)

Регламент застосування:

КультураХворобаНорма витрати,  л/га Спосiб, час обробок, обмеження
ПшеницяБорошниста роса, септорiоз, пiренофороз, фузарiоз, види iржi, стимуляцiя росту та розвитку кореневої системи, активiзацiя кущення1 комплект на 10-20 гаОбприскування посівів протягом вегетації. Термін останньої обробки – 30 днів до збирання врожаю
РiпакАльтернарiоз, фомоз, склеротинiоз, пероноспороз, цилiндроспорiоз, стимуляцiя росту та розвитку кореневої системи, полiпшення мiнерального живлення1 комплект на 10-20 гаОбприскування посівів протягом вегетації. Термін останньої обробки – 30 днів до збирання врожаю
Соя**Комплекс хвороб, стимуляцiя росту та розвитку кореневої системи, полiпшення мiнерального живлення1 комплект на 10-20 гаОбприскування посівів протягом вегетації. Термін останньої обробки – 30 днів до збирання врожаю
Соняшник**Комплекс хвороб, стимуляцiя росту та розвитку кореневої системи, полiпшення мiнерального живлення1 комплект на 10-20 гаОбприскування посівів протягом вегетації. Термін останньої обробки – 30 днів до збирання врожаю

** — очiкується реєстрацiя препарату Рутер на сою та соняшник

Механізм дії:

За наявностi у комплектi п’ятьох компонентiв iз рiзними механiзмами дiї Евiто Актив забезпечує:
• ефективну фунгiцидну та рiстрегулюючу дiю, що надiйно захищає рослину вiд грибних хвороб, а також запобiгає передчасному затуханню фiзiологiчних процесiв рослини шляхом iнгiбування процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi;
• активiзує мiнеральне живлення: впливає на активнiсть деяких ключових ферментiв;
• полiпшує фосфорне живлення, засвоєння фосфору з ґрунтово-вбирного комплексу i добрив;
• стимулює енергiю росту кореневої системи;
• полiпшує водний баланс рослин;
• забезпечує успiшну перезимiвлю завдяки накопиченню цукрiв.
Флуоксастробiн характеризується швидким проникненням, повним розподiлом та оптимальним утриманням у рослинi; iнгiбує процес дихання клiтин патогенiв, блокуючи передачу електронiв у мiтохондрiї. Тебуконазол характеризується високою ефективнiстю, тривалим перiодом захисту та системною дiєю; iнгiбує бiосинтез ергостеролу грибних органiзмiв, що призводить до швидкого руйнування клiтинних мембран збудникiв хвороб i зупинки їхнього розвитку.
Водоростi Ascophyllum nodosum GA142 — це надзвичайно багате джерело активних бiологiчних речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв. Продукт Рутер додатково збагачений легкозасвоюваним фосфором i калiєм, якi важливi для росту i розвитку кореневої системи.

Фунгiцидне рiшення Евiто Актив швидко проникає у покривнi тканини листка та розподiляється по їх поверхнi. Завдяки поєднанню фунгiциду Евiто Т та регулятору росту Рутер забезпечується оптимальний баланс мiж лiпiдною та водною розчиннiстю для бiльш ефективного проникнення дiючих речовин обох продуктiв до кутикули листка та їх перемiщення у рослинi. Крiм того, спостерiгається синергiзм у фунгiцидно-бiостимулюючiй дiї: пролонгованiша фунгiцидна дiя, значне пiдсилення фiзiологiчних процесiв, кращi якiснi та кiлькiснi показники врожаю.

Рекомендуємо застосовувати комплект Евiто Актив профiлактично протягом вегетацiї або за появи перших ознак хвороби, а також для стимулювання природного опору рослин до абiотичних i бiотичних факторiв.

На всiх культурах дозволена дворазова обробка. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

Переваги:

  • ефективний контроль широкого спектру хвороб
  • довготривала профiлактична i лiкувальна дiя
  • пiдвищення якiсних показникiв урожаю
  • надiйний та тривалий захист, гнучкiсть у застосуваннi
  • швидке проникнення в тканини рослин
  • висока трансламiнарна активнiсть
  • пiдсилення фотосинтезуючої активностi

Об'єм, л

2х5 + 2х5

Виробник

Діюча речовина

, , , ,

Культури

, , , , ,